کارخانه ورق کارتن پلاست سقف کاذب آمل

کارخانه ی تولید کننده ی ورق کارتن پلاست سقف کاذب گچی به دلیل نوع آب و هوا در آمل به رونق ساخت و ساز در آنجا کمک نموده است.
مناطق شمالی کشور همواره برای مردم بهترین مکان برای بدست آوردن آرامش بوده است و از این رو ساخت و ساز در شهرهای شمالی رو به افزایش است.

بدین منظور کارخانه ی تولید کننده ی ورق کارتن پلاست سقف کاذب که برای طراحی بهتر ساختمان ها ایجاد شده است، می تواند به پیشرفت صنعت ساختمان سازی در این مناطق کمک نماید.

کارتن

در دسترس بودن مصالح با کیفیت، خصوصا زمانی که مردم علاقه ی بیشتری به منازل مدرن دارند، بسیار مهم است.

بسته بندی کردن سقف های کاذب گچی و انتقال آن به نقاط مختلف کشور با کارتن دست دوم سالم که مقاوم و با دوام است، امکان پذیر است.