کاربرد کارتن پلاست در کشاورزی

از جمله مزایای کارتن پلاست و کارتن دست دوم سالم استفاده آن در بیشتر صنایع می باشد که از جمله این صنایع کاربرد آن در صنعت کشاورزی است.

استفاده هایی که در صنعت کشاورزی از آن می شود بسیار متفاوت است.
کارتن پلاست با ترکیبی که تولید می شود این قابلیت را دارد تا بتواند در بسیاری از مراحل در صنعت کشاورزی کمک بسیاری خوبی باشد.

کارتن میوه

استفاده از جعبه های کارتن پلاست به عنوان کارتن میوه صادراتی در بسته بندی میوه ها و استفاده از آن در گلخانه ها بسیار رایج است.

کارتن پلاست به علت جنس پلاستیکی و محکمی که دارد می تواند برای نگهداری گل ها مانند گلدان عمل می کند و برای محافظت از نهال ها نیز بکار می رود.