مزایای قالب بندی با کارتن پلاست

قالب بندی با کارتن پلاست بسیار مقرون به صرف است.از جمله مزایای استفاده قالب بندی با کارتن پلاست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان برش به وسیله تیغ کاتر به اشکال دلخواه
سطح قالب کاملا صیقلی
نچسب بودن در برابر سیمان و بتن
یی تاثیری عوامل شیمیایی باز و اسید بر روی کارتن پلاست
بالا بردن استحکام بتن به علت جذب نکردن رطوبت
آسانی خارج کردن قالب ها
قابلیت استفاده مجدد از شیت پلاست های استفاده شده
پرت بسیار ناچیز در برچیدن قالب
اجرای همزمان ستون و تیر و درنتیجه صرفه جویی مصالح
نیروی کمتر کارگر به علت سبکی قالب ها
امکان اجرای سازه سبک و ایمن در برابر زلزله و …