مزایای قالب بندی با شیت کارتن پلاست

از مهمترين مزايای قالب بندی با پلاست شیت می توان موارد زير را برشمرد:
کارتن پلاست هرگز به بتن نمی چسبد.
کارتن پلاست ضد آب ، اسيد و قليا می باشد.
رطوبت و شيره بتن را به خود جذب نمی کند لذا باعث بالارفتن استحکام بتن می گردد.
کاهش زمان اجرای قالب بندی.
سهولت در بر چيدن قالبها .
پرت نزديک به صفر در عمليات برچيدن قالب.
قابليت استفاده مکرر از کارتن پلاست.
امکان اجرای همزمان ستون و تير و صرفه جویی در مصالح.
امکان اجرای سازه سبکتر و ايمن در برابر زلزله.
صرفه جويي در مصرف بتن.
کاهش نيروی کارگری به دليل سبکی قالبها.
اجرای فرمهای منحنی و خاص به راحتی امکان پذير می باشد.
بدست آوردن سطح خارجی صاف و صيقلی.
انعطاف پذيری بالا و امکان برش به اشکال مختلف بوسيله کاتر.
حفظ منابع طبيعی در نتيجه جايگزينی پلاست شيت با چوب