مزایای استفاده کارتن پلاست جهت استفاده جعبه میوه

1) فضای کم جهت دپو انبار
2) شکیل بودن جعبه با توجه به تنوع رنگ
3) سالم تر ماندن میوه در صورت استفاده از کارتن پلاست نانو (ضد قارچ و باکتری)
4) قابلیت چاپ کارتن پلاست به صورت چهار رنگ