مردی با بیل مکانیکی کوماتسو خانه پدرزن خود را خراب کرد

بیل مکانیکی با انواع ضمیمه های موجود کاربردهای متعددی دارد و این ماشین‌ها دارای بوم، چوب و سطل هستند که در اندازه‌ها و پیکربندی‌های مختلف وجود دارند.

با بیل مکانیکی کوماتسو 300 می توانید چندین کار ضروری در بسیاری از صنایع سنگین را انجام دهید و هفت کاربرد برتر بیل مکانیکی کاترپیلار و سایر برندهای مورد اعتماد را کشف کنید.

زمین متحرک
بسیاری از مردم بیل مکانیکی را به دلیل کاربرد آن در خاکبرداری می شناسند.

ملحقات سطل امضای آنها دارای لبه های دندانه مانندی هستند که دستگاه را قادر می سازد زمین را حفاری کند و کاربردهای خاکبرداری برای بیل مکانیکی عبارتند از:

حفر ترانشه: ترانشه ها کاربردهای متعددی در ساخت و ساز، تاسیسات و بسیاری از صنایع دیگر دارند.

اپراتورها با بیل مکانیکی سنگرها را حفر می کنند تا پایه ها را نصب کنند، سیم ها و لوله ها را نصب کنند یا منطقه ای برای کاشت بذر ایجاد کنند.

بیل‌های مکانیکی می‌توانند با استفاده از تجهیزات دستی، ترانشه‌هایی حفر کنند که زمان و تلاش قابل توجهی را می‌طلبد.
درجه بندی چشم انداز: در طول فرآیند درجه بندی منظر، اپراتور بیل مکانیکی زمین را تراز می کند یا مجسمه سازی می کند تا منطقه ای را برای یک پروژه آماده کند.

بیل مکانیکی

در ساخت و ساز، درجه بندی یک زمین هموار برای یک ساختمان یا یک قطعه معماری دیگر ایجاد می کند و درجه بندی در محوطه سازی می تواند شامل کنترل جریان آب از یک منطقه یا ایجاد فضایی برای گیاهان، مسیرها و سایر عناصر باشد.
حمل و نقل مواد
هنگامی که یک اپراتور یک اتصال گیره را به یک بیل مکانیکی متصل می کند، به یک ابزار قدرتمند در حمل و نقل مواد تبدیل می شود و بیل مکانیکی موادی را برمی‌دارد که در یک سطل قرار نمی‌گیرند.

برخی از بیل مکانیکی دارای کابین های بلند و وزنه های تعادل سنگین برای دید و پایداری بهتر در هنگام جابجایی مواد هستند.

حفاری زیرزمینی
حفاری زیرزمینی که به عنوان تونل زنی نیز شناخته می شود، شامل ایجاد گذرگاه های زیرزمینی از طریق حفاری است.

اپراتورها می توانند از ترکیبی از اتصالات سطل و پیچ برای گرفتن بهترین نتیجه استفاده کنند.

مارپیچ ها با استفاده از مدارهای هیدرولیک به عمق زمین فرو می رفتند. مدل های جمع و جور به دلیل فضای محدود زیرزمینی، برای این عملیات مناسب هستند.