مراکز فروش کارتن پلاست لوازم خانگی

کارتن پلاست کاربردهای متنوعی دارد که بیشترین آن در بسته بندی بکار می رود و در مواردی دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. مراکز فروش این محصول، کارتن پلاست هایی برای محصولات لوازم خانگی نیز به فروش می رسانند.
استفاده کارتن پلاست در لوازم خانگی بیشتر برای محافظت بکار گرفته می شود. در این موارد برای محافظت از ضخامت های 2 میل و یا 3 میل استفاده می کنند که از نظر قیمت هم از دیگر ضخامت ها پایین تر هستند.
استفاده این نوع محصول در لوازم خانگی به صورت های زیر است:

  • محافظت از انواع اجاق گازها
  • محافظت از انواع کولر آبی
  • مورد مصرف در کفی یخچال و فریزر
  • مورد استفاده در پشت بند یخچال و فریزر
  • و…
فروش کارتن پلاست
منبع: کاغذ و کارتن سازی ایران