ساخت جعبه کارتن پلاست برای میوه

صنعت بسته بندی در ایران با پیشرفت خوبی روبرو بوده است و برای بسته بندی میوه نیز از کارتن میوه صادراتی با استحکام بیشتر مانند کارتن پلاست استفاده می کنند که ساخت این نوع محصولات در کشورمان رونق یافته است.
برای تهیه جعبه میوه از نوع کارتن پلاست باید معیارهایی مانند وزنی که قرار است در داخل جعبه قرار گیرد، را مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوانند در تهیه بسته بندی مورد نظر خود موفق عمل کنند.

کارتون پلاست

جعبه کارتن پلاست

جعبه های کارتن پلاست و کارتن کیلویی معمولا برای بسته بندی هایی مورد مصرف قرار می گیرند که برای امر صادراتی سفارش داده می شوند.

کارتن پلاست با خاصیت پلاستیکی که دارد می تواند محافظ خوبی برای میوه ها از نظر جلوگیری از ضربات هنگام حمل و نقل و برای بعضی از محصولات جلوگیری از رطوبت برای آنها نافع است.

اکثر میوه هایی که برای بسته بندی از این کارتن استفاده می کنند، میوه هایی مانند سیب، گوجه، کیوی و محولاتی از این دست هستند.