ساخت استند کارتن پلاست

استند کارتن پلاست برای کارایی هایی مانند تبلیغات محصولات و همچنین برای طبقه بندی کارتن میوه صادراتی آنها استفاده می شود که با چاپ و طراحی بر روی آن می توان محصول خود را به مشتریان معرفی کرد.
ساخت استند کارتن پلاست معمولا با ضخامت های بالی 3 میل شروع می شود تا بتواند ایستادگی و مقاومت خوبی در برابر تکان و ضربه ها داشته باشند.

استند پلاست

استندها در شکل های گوناگونی تولید می شوند که بسیاری از آنها برای مصارف فروشگاهی است که در این نوع از آن هم برای تبلیغات نوعی محصول استفاده می شود هم از طبقات آن برای چیدن محصولات و کارتن دست دوم بکار می گیرند.