خرید کارتن پلاست 3 میل

کارتن پلاست از لحاظ ضخامت و گراماژ به دسته های مختلفی تقسیم می شود که هر یک از این ضخامت ها کاربردهای مختلفی دارند که خرید کارتن قند زکریا پلاست 3 میل در بین انواع آن بیشترین فروش را دارد.
کارتن پلاست در مقایسه با دیگر محصولات مشابه مزیت هایی نسبت به آنها دارد که در مدت زمان سریع تری نصب می شود و قیمت آن نیز بسیار پایین تر از آنها است.

کارتن

کارتن پلاست 3 میل

کارتن پلاست با اینکه از لحاظ ضخامت با هم تفاوت دارند اما می توان کیفیت آنها را یکسان دانست زیرا در تولید آنها از یک نوع جنس استفاده می گردد. کارتن 3 میل می تواند در موارد زیادی مورد استفاده قرار گیرد که بسیار پر کاربرد باشد.

از جمله استفاده هایی که می توان از این کارتن دست دوم کرد برای پوشش سقف گلخانه ها است که با قابلیت انقال نور خورشید و جلوگیری از اتلاف انرژی و مانع تغییر دمای بیرون و داخل گلخانه، می تواند گزینه مناسبی برای این کار باشد.