جعبه های بسته بندی آماده کارتن پلاست

جعبه های بسته بندی کارتن پلاست در بعضی مواقع در بازار به صورت آماده نیز یافت می شود و نیازی به این نیست که برای سفارش دادن و تولید آن زمان صرف کرد و در اسرع وقت نیز به دست مشتریان می رسد.
کارتن پلاست و کارتن قند زکریا برای بسته بندی محصولات یکی از بهترین گزینه ها به شمار می آید که برای محافظت محصولات و جلوگیری از رسیدن رطوبت به آنها می توان از این نوع جعبه ها استفاده نمود.

کارتن پلاست

جعبه کارتن پلاست

برای تولید جعبه کارتن پلاست باید ابتدا قالبی تهیه می کنند تا بتوانند آن شکل و طرح مورد نظر را به مرحله تولید برسانند. بعد از تهیه قالب آن را در داخل دستگاه قرار می دهند و دستگاه اتوماتیک نیز طبق قالبی که برای دستگاه تعریف شده است کارتن پلاست را به شکل جعبه مورد نظر در می آورد.

به همین جهت است که زمان نسبتا زیادی برای تهیه کارتن کیلویی باید صرف شود تا آن را به دست مشتریان برسانند.

جعبه های آماده معمولا به تعداد زیادی تولید نمی شوند زیرا ممکن است با سلیقه های مشتریان تفاوت داشته باشند و فروش آنها به مشکل بخورد.