تولید کارتن پلاست با دوام تهران

بسته بندی محصولات در انواع مختلفی وجود دارد و هر یک از آنها برای مواردی مناسب هستند و تولید کارتن پلاست به علت با دوام بودن جایگزین خوبی برای مقوا در شهرهایی مانند تهران شده است.
کارتن پلاست به این دلیل اینکه از جنس پروپپلین است و به پلاستیک تبدیل می شود می تواند دوام بیشتری داشته باشد زیرا در برابر رطوبت هوا و آب نیز ماندگاری بیشتری نسبت به مقواها و کاغذ از خود نشان می دهد.