تولید کارتن پلاست استند اصفهان

یکی از موفق ترین شرکت های فعال در حوزه ی تبلیغات در اصفهان، شرکت تولید کارتن پلاست استند است.
سقف کاذب گچی استند یکی از محصولاتی است که در طی چند دهه ی اخیر در حوزه ی تبلیغات مورد استفاده قرار گرفته است و روز به روز میزان مصرف آن در بیشتر مناطق ایران افزایش پیدا می کند که یکی از این مناطق، اصفهان است.

این شهر هم در زمینه ی تولید و هم مصرف است، فعال تر از شهر های دیگر بوده است و توانسته است با استفاده مناسب از این نوع تبلیغات، در زمینه ی فروش و کسب درآمد در حوزه ی انواع محصولات موفق و برتر باشد.

کارتن پلاست و کارتن بسته بندی زغال به دلیل داشتن امکان حالت دهی نسبت به سایر کارتن مقوایی بیشتر برای ساخت استند به کار می رود. در واقع استند باید به گونه ای باشد که توانایی نگهداری محصولات تبلیغی را داشته باشد و به مانند یک قفسه عمل کند.
کارخانه تولید کارتن پلاست استند اصفهان، با تولید انواع مقاوم و شکیل استند، در حوزه ی تبلیغ محصولات متنوع فعالیت می کند.