بورس کارتن پلاست سقف کاذب

بورس کارتن پلاست سقف کاذب یک بورس قوی در بازار است و کارایی ان بالا رفته استو تولید و مصرف ان در بازار خیلی قابل توجه و مهم شده است.
در بورس کارتن ان هم در نوع پلاست سقف کاذب حرف هایه زیادی برای گفتن است این کارتن برای سقف استفاده و برای دیوارها به عوان یک عایق استفاده میشود،بورس این کارتن رونق خوبی در چند سال اخیر داشته و همیشه بورس پر بفروش و طرفداران زیادی داشته چون در بازارو در ساخت خیلی بکار میرود .
این نوع کارتن سبک است و قیمت مناسبی دارد در بورس کارتن با خرید و فروش انواع ان بحث رقابت و فروش همیشه هست کارتن پلاست سقف کاذب در طرهای مختلف در ابعاد مختلف روانه بازار میشود،جنس تولیدی ارزش بالایی دارد بایدمحکم و مقاوم باشدو در برابر ضربه و آب مقابله کند،بورس کارتن پلاست سقف کاذب با در نظر گیری قیمت و کیفیت و امتیاز شرکت ها و کارخانه کار میکند و همیشه برتری از ان اوست که فروش بالا و کیفیت داشته باشد.
منبع: کاغذ و کارتن سازی ایران