با کود حیوانی گیاه را از شپشک نجات دهید

ترکیب معدنی متغیر
ترکیب شیمیایی مدفوع به نوع حیوان، رژیم غذایی آنها و حتی فصل بستگی دارد و نحوه نگهداری و نوع بستر نیز بر آن تأثیر می گذارد و محاسبه دقیق میزان مواد معدنی و مواد آلی در کود غیرممکن است.

روش های مدرن رشد محصولات، دوز تایید شده کود را فراهم می کند و این باعث افزایش عملکرد می شود و به بسیاری از گیاهان اجازه می دهد حتی بدون خاک (هیدروپونیک) رشد کنند.

در کود، تشخیص ترکیب معدنی دقیق (فقط تقریبی) و محاسبه دوز مورد نیاز مواد برای مزارع غیرممکن است، بنابراین در مزارع با تکنولوژی بالا استفاده نمی شود.

کود حیوانی، زمانی که در برنامه باروری محصولات ادغام شوند، به خواص شیمیایی خاک کمک می کنند و نگرانی های نشان داده شده در بالا را کاهش می دهند.

این مزایا به ترکیب اصلاحیه بستگی دارد. به طور کلی، مهمترین اثر فوری افزودن مواد مغذی است و کود می تواند مقدار قابل توجهی از مواد مغذی مورد نیاز گیاهان را برای نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ریز مغذی ها برآورده کند.

کود حیوانی

فرد باید کود دامی را به گونه ای مدیریت کند که هنگام استفاده از یک ماده غذایی به مقدار کافی، ماده غذایی دیگر بیش از حد مصرف نشود یا در سال های آینده مورد استفاده قرار نگیرد.

وجود عوامل بیماری زا
در میان حیوانات، خوک ها از نظر محتوای میکروارگانیسم های خطرناک در مدفوع پیشتاز هستند بنابراین نمی توان کود تازه از آنها را به مزارع برد.

این از قبل ضد عفونی شده است، اغلب برای پردازش در کارخانه های بیوگاز مجاز است.

میکروب های بیماری زا در انواع دیگر نیز یافت می شوند به عنوان مثال، کود اسب منبع کزاز است و از طریق گاو و بز به راحتی می توان به بیماری تب برفکی، بروسلوز و سل مبتلا شد اما، در مقایسه با گوشت خوک، این گونه ها هنوز کمتر خطرناک هستند.