بازار جعبه کارتن پلاست تبلیغاتی شیراز

شیراز یکی از تولید کنندگان مطرح و برتر بازار انواع مختلف جعبه های کارتن پلاست تبلیغاتی است.
جعبه های پلاست که برای بسته بندی استفاده می شود نشان دهنده حسن سلیقه شماست و 70% مشتریان از طریق بسته بندی و شکل ظاهری آن جذب محصول می شوند. پس برای مطرح شدن و مطرح ماندن در بازار رقابتی به بسته بندی محصول به عنوان عامل تبلیغاتی نیز می توانیم نگاه ویژه ای داشته باشیم.
بهترین نوع بسته بندی جعبه های کارتن پلاست هستند که در شیراز با کیفیتی مثال زدنی تولید و عرضه می گردد و این محصول تولید شده در شیراز مشتریان زیادی را به خود جذب کرده است. بازار تولید و عرضه جعبه پلاست در شیراز همیشه دارای رونق می باشد.
منبع: کاغذ و کارتن سازی ایران