اهمیت کارتن پلاست در صنعت بازیافت

روزانه مواد مخرب زیادی وارد طبیعت می شوند که بر سرعت نابودی آن می افزاید و یکی از این نوع مخرب ها کاغذ و مقواست.

با تولید بیش از حد زباله ها مانند کاغذ و مقوا و روش دفع غیر اصولی آنها در محیط زیست باعث هدر رفتن این سرمایه ملی می شود و همچنین به نابودی هر چه سریع تر محیط زیست کمک می کند پس می توانیم با مصرف کارتن دست دوم به حفظ محیط زیست کمک کنیم.

آمار نشان می دهد که 10 درصد زباله های فیزیکی شهری را کاغذ و مقوا تشکیل می دهند و با احتساب اینکه کشور ما سالانه بیش از 400 هزار تن کاغذ مصرف می کند که این معادل 6600000 اصله درخت است که قطع می شود.
با تولید سطل بازیافت از جنس کارتن پلاست و مصرف کارتن دست دوم سالم می توان کمک شایانی به بهبودی این معضل کرد و همچنین می توان به تولید ملی یاری رساند تا بتوانند با طرح ها و ایده های بهتری به پیشرفت کشور کمک کنند.