استفاده کارتن پلاست در مرغداری ها

کارتن پلاست ها با توجه به این موضوع که قیمت و کیفیت مناسبی برای استفاده در مرغداری ها دارند برای مصرف در سقف و هم چنین دیواره های مرغداری ها استفاده می گردد.
دلیل دیگری که مصرف کارتن پلاست در مرغداری ها و دامداری ها رو به افزایش می رود این است که استفاده از پشم شیشه و اکسید شدن سیم توری باعث وجود بماری هایی شده است. و استفاده از ورق های آلومینیوم به علت هزینه گزاف آن برای سقف ها و خوردگی یونولیت و فوم و به علت مزاحمت عوامل جونده و پرنده سبب شده تا مصرف ورق های کارتن پلاست روز به روز بیشتر شود.