استفاده کارتن پلاست در ساختمان سازی

کارتن پلاست ها در صنایع مختلف بکار گرفته می شوند که بیشترین مصرف آنها در بسته بندی محصولات است و از جمله کاربردهای دیگر این محصول، مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی است.
در ساختمان سازی از کارتن پلاست برای مصارف گوناگونی استفاده می کنند که شاید در ترکیبات اصلی ساختمان کارایی نداشته باشد اما برای کاربردهای غیر ضروری بکار گرفته می شود.

کارتن پلاست ساختمان
به طور مثال می توان از آن بجای آلومینیوم استفاده کرد که بسیار مقرون به صرفه تر از آن است. سرعت در نصب و راه اندازی آن و عمر مفید و طولانی نیز یکی دیگر از مزایای این محصصول بشمار می رود.
منبع: کاغذ و کارتن سازی ایران