استفاده از کارتن پلاست در بسته بندی میوه

مقاومت بالای کارتن پلاست در برابر رطوبت و جلوگیری از ضربه خوردن هنگام حمل و نقل باعث شده است تا از این نوع کارتن در بسته بندی های صادراتی که اکثرا برای میوه ها بکار می رود استفاده کنند.
ارتن های مقوایی نمی توانند از ورود رطوبت جلوگیری نمایند به همین دلیل کارتن پلاست می تواند جایگزین خوبی برای این نوع کارتن ها باشد. اما باید این موضوع را هم در نظر داشت که قیمت این نوع بسته بندی به مراتب گران تر از کارتن مقوایی می شود و برای همین باید برای بسته بندی هایی استفاده شود که دارای سود های مناسبی باشند تا تولید کننده بخاطر استفاده از کارتن پلاست دچار ضرر نشود.