ارائه کارتن پلاست نوین عایق

کارتن پلاست های این شرکت شامل هفت سال گارانتی است.
کارتن پلاست ها به سفارش مشتری و در ابعاد دلخواه قابل تولید است.
کارتن پلاست های یووی دار برای بستر و ناودانی گلخانه ها با 3 و 5درصد یووی عرضه می شود و قیمت با افزایش 200 تا 700 تومانی در هر مترمربع روبرو خواهد شد.
قیمت کارتن پلاست ها باتوجه به مقدار سفارش مشتری افزایش یا کاهش می یابد.
تولید جعبه و انجام چاپ تنها برای سفارش های با حجم بالا انجام می شود.